Świetlica

 

Świetlica szkolna spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych naszej szkoły i jest z nią integralnie związana.

Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej obszarach.
W naszej świetlicy mogą przebywać uczniowie:
-  zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
-  dojeżdżający do szkoły,
-  oczekujący na zajęcia edukacyjne,
-  nie uczęszczający na religię i inne zajęcia.

Podczas pobytu dzieci wolny czas wykorzystują na odrabianie zadań domowych, zabawę, grają w gry stolikowe lub planszowe.
Wykorzystując dobre warunki atmosferyczne dzieci często przebywają na świeżym powietrzu.
Świetlica jest miejscem, w którym w jednej sali spotykają się uczniowie w różnym wieku, o różnym poziomie rozwoju, różnych sytuacjach rodzinnych, upodobaniach, zdolnościach, przyzwyczajeniach oraz cechach temperamentu i charakteru. 
Dlatego w świetlicy w grupie różnowiekowej nauczyciel indywidualizuje metody pracy.