Biblioteka

 

BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek: 10.50  -   14.10

Wtorek:  12.35  -   13.20

Czwartek : 10.50   -   15.00

 

 

Biblioteka szkolna posiada bardzo bogaty księgozbiór.u

Liczy ok. 11000 woluminów.
Największą część stanowią lektury, bajki, oraz beletrystyka dla kl. IV-VI.
W bibliotece znajduje się również literatura dla młodzieży i dorosłych.
Pomieszczenie biblioteczne wyposażone jest w nowe meble oraz sprzęt :
regały, stoliki i krzesła w czytelni, biurko dla bibliotekarza, 
komputer z programem dla bibliotek szkolnych MOL 2000+.

Trwa komputeryzacja biblioteki tzn. książki wpisywane są do komputera. 
Dzięki temu będzie możliwe szybkie odnalezienie książki w katalogu elektronicznym,skasowanie zniszczonej, wykonanie skontrum (inwentaryzacja księgozbioru), wypożyczanie.

W 2008 roku w bibliotece rozpoczęło swoją działalność Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 
Wyposażone zostało w 4 komputery podłączone do internetu wraz z oprogramowaniem (encyklopedia multimedialna, atlas, słowniki) oraz słuchawkami i mikrofonami, a także w urządzenie wielofunkcyjne służące czytelnikom do drukowania, kopiowania i skanowania.
Biblioteka jest czynna 4 razy w tygodniu, 10 godzin tygodniowo. Uczniowie korzystają z księgozbioru podręcznego oraz wypożyczają książki do domu. Największym zainteresowaniem cieszą się lektury, bajki oraz książki beletrystyczne poruszające sprawy nastolatków.
Księgozbiór jest cały czas uaktualniany. W ubiegłym roku szkolnym do biblioteki zostały zakupione nowe książki (ponad 100 woluminów) głównie lektury, zgodnie z obowiązującym kanonem lektur. Zostały one skatalogowane komputerowo i obłożone.

W bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, do którego należą uczennice z klasy V.
Pomagają one w: układaniu księgozbioru, wypożyczaniu, sporządzaniu comiesięcznych wyników czytelnictwa, przygotowywaniu gazetki, naprawie zniszczonych książek, przygotowywaniu uroczystości pasowania na czytelnika.

Opiekunem biblioteki jest p.Lucyna Orzechowska