Pracownia przyrodnicza

 Nasza szkoła przystąpiła do projektu, który został ogłoszony na stronie Urzędu Marszałkowskiego, a efektem jest specjalistyczna sala przyrodnicza. Był to projekt "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji",  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkolny zespół wdrożeniowy wraz z radą pedagogiczną opracował szkolny program rozwojowy, który umożliwia uczniom uczestnictwo w dodatkowych formach rozwijających ich umiejętnosci, zainteresowania oraz wyrównujących szanse edukacyjne. W efekcie dzieci realizowały  wycieczki edukacyjne na terenie Dolnego Śląska oraz wyjazdy do Multicentrum. Zwiedziły  Jaskinię Niedźwiedzią , zabytki Lądka Zdroju i Muzeum Górnictwa w Złotym Stoku. W ramach projektu "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie" szkoła pozyskała nowoczesną klasopracownię, w której odbywają się zajęcia z przyrody i matematyki.

  

Jak wyglądała realizacja projektu?

 

Na początku przygotowano dokładną koncepcję rozwoju szkoły. Pracy było dużo, trwało to długo, ale było warto.

Ten fakt potwierdza sens wyszukiwania w internecie istotnych dla szkoły informacji. Otrzymaliśmy  100 tyś.zł dofinansowania w postaci specjalistycznego sprzętu . Dzięki wójtowi Marcinowi Kasinie  wcześniej przygotowaliśmy salę, w której będą odbywały się zajęcia tzn. przeprowadziliśmy gruntowny remont ze zmianą oświetlenia, nowymi panelami, podłączeniem internetu.Wstawiliśmy też nowe ławki  z możliwością podłączenia sprzętu elektronicznego.

Do pracowni została zakupiona tablica interaktywna z rzutnikiem multimedialnym, siedem komputerów, mikroskopy, które zostały podłączone do kamer i 88 zestawów do ćwiczeń.
 Pracownia została przygotowana na przyjęcie 30-osobowej grupy, którzy mogą pracować ze specjalistycznymi zestawami na lekcjach przyrody, biologii, chemii i fizyki. Dzieci mogą pracować z zestawami przyrodniczymi, zbadać podczas zajęć gęstość gleby i powietrza, oraz wykonywać doświadczenia przyrodnicze.

Opiekunem pracowni jest p. Kamila Piekarniak-Grzywacz

 

Otwarcie pracowni przyrodniczej

 

18 listopada 2010r w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej,którego dokonał  Wójt Gminy Oleśnica pan Marcin Kasina wraz z Dyrektorem Szkoły Dariuszem Rzepką i Przewodniczącą Rady Uczniów Karoliną Karczyńską. Poświęcił ją Proboszcz Parafii ks. Piotr Semeniuk.

Uczniowie Koła Mołdego Ekologa zaprezentowali zebranym scenkę pt. "Jak uczyliśmy Damiana szanowac przyrodę".

 

Po uroczystym otwarciu zaproszeni goście uczestniczyli w prezentacji i stawiali pierwsze kroki w obsłudze nowo otrzymanego sprzętu.