Zajęcia dodatkowe

Kółko wyrównawcze z matematyki

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas IV - VII.  Rozwiązują oni zadania zamknięte i otwarte, przykładowe testy pozwalające  na utrwalenie i powtórzenia wiadomości poznanych na lekcjach matematyki.

Kółko teatralne

 

Od wielu lat rozwijane są zainteresowania teatralne wśród naszych uczniów. Na spotkania uczęszczają dzieci z klas 0 - 6. Celem zajęć jest między innymi rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowanie sztuką teatralną, a także przygotowanie do jej świadomego odbioru. Podczas spotkań koła stosowane są różne metody pracy tj. zabawy naśladowcze, tematyczne, z elementami dramy i pantomimy, gry i zabawy językowe, integracyjne, inscenizowanie ruchem wierszy,bajek, piosenek, opowiadań, baśni.
Efekty pracy naszych małych aktorów można podziwiać na uroczystościach szkolnych.
Zespół teatralny odniósł wiele sukcesów w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.