Historia szkoły

 Szkoła to nie tylko budynek, sprzęty…

To przede wszystkim ludzie, którzy swoim życiem, zaangażowaniem i pracą tworzą jej historię.

  

Dzieje Szkoły Podstawowej w Smolnej sięgają roku 1945, kiedy po wojnie uczniowie pierwszy raz ruszyli z tornistrami zdobywać swoją wiedzę. Stworzono wówczas 4 zespoły klasowe, a obiektem szkolnym był budynek przy zabudowie kościelnej. W każdym kolejnym roku dzieci przybywało.

 

W 1949 było już 7 klas i uczyło się w  123 uczniów a od 1967 roku realizowano program szkoły ośmioklasowej. 

Usilne starania organizacji szkolnych przyczyniły się do zaadoptowania do potrzeb szkoły budynku numer  70 w Smolnej, w którym obecnie się uczymy.  W dwóch budynkach zajęcia odbywały się aż do 2000 roku, kiedy we wrześniu władze gminne oddały do użytku szkoły zmodernizowany obiekt. Był to czas rozkwitu naszej szkoły.

Liczne sukcesy uczniów, wyjazdy i dodatkowe zajęcia mogą potwierdzić, że szkoła rozwijała się prężnie i z dumą. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem było unowocześnienie sal lekcyjnych. W 2002 nastąpiło otwarcie sali komputerowej, a rok później  oddana została do dyspozycji szkoły wspaniała sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, biblioteka z czytelnią oraz dwie sale lekcyjne. W 2010r. w odbyło się uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej, w której obecnie prowadzone są zajęcia z przyrody, biologii, fizyki i chemii.  

 

Od roku szkolnego 2017 w Szkole Podstawowej w Smolnej realizowana jest 8- letnia nauka dzieci i młodzieży. 

Przez wszystkie lata funkcjonowania szkoły zmieniali się dyrektorzy. Kolejno byli nimi: 

Pan Jan Witek, potem pani Nazarewicz, Mieczysława Obiegły, a od 2002 dyrektorem jest Pan magister Dariusz Rzepka.

 

Z dumą możemy mówić o działalności i osiągnięciach  szkoły,  a dzisiejsza uroczystość jest  doskonałą okazją do przypomnienia jej pięknej historii. 

Dziś szkoła ma się coraz lepiej, na zewnątrz coraz młodsza i piękniejsza, a wewnątrz tętniąca życiem. Uczęszcza do niej 127 uczniów .

Na stałe w kalendarz szkolny wpisały się  uroczystości państwowe, apele okolicznościowe, konkursy i zawody, wycieczki oraz akcje charytatywne. 

Nasza szkoła jest przyjazna wszystkim uczniom. W jej pięknych murach odnaleźć można wiedzę, patriotyzm i wiarę szerzoną wśród dzieci i młodzieży przez grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły.