Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Smolnej rozpoczyna się w 1945 roku, kiedy to 1 października uczniowie pierwszy raz, ruszyli z tornistrami po wojnie do szkoły.Stworzona 4 zespoły klasowe.  Obiektem szkolnym był budynek przy zabudowie kościelnej.

W 1949 roku było już 7 klas i uczyło się w szkole 123 dzieci.

Od 1967 roku realizowano program szkoły ośmioklasowej. Usilne starania w tym czasie organizacji szkolnych przyczyniły się do zaadoptowania do potrzeb szkoły budynku nr 70. Zajęcia odbywały się w 2 budynkach aż do 2000 roku, kiedy we wrześniu władze gminne oddały do użytku szkoły zmodernizowany obiekt z dobudowaną klasą i sanitariatami.

Wrzesień 2000 roku jest magiczną datą, gdyż od tego roku szkoła przeżywa swój największy rozkwit.

W 2002 roku nastąpiło otwarcie sali komputerowj oraz rozpoczął działalność sklepik szkolny.

Jednak najpiękniejszą chwilą jest data 01.09.2003r - dzień otwarcia i oddania do dyspozycji szkoły wspaniałej sali gimnastycznej, salki do gimnastyki korekcyjnej miejsca na bibliotekę z czytelnią oraz dwóch sal lekcyjnych.

Od roku szkolnego 2017 w Szkole Podstawowej w Smolnej realizowana jest 8- letnia nauka dzieci i młodzieży.