Informacje ogólne

Psycholog: mgr Magdalena Nagięć :  e-mail:   psycholog.smolna@int.pl

Czym zajmuje się psycholog w szkole?

-prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci i młodzieży

-analiza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu

-rozpoznawanie potencjału dziecka oraz jego możliwości psychospołecznych

-prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

-prowadzenie zajęć specjalistycznych, np.

      rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

      rozwijających umiejętności uczenia się

-współpraca z rodzicami i nauczycielami; prowadzenie konsultacji i udzielanie porad

-udział w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz sporządzaniu IPETu uczniów objętych kształceniem specjalnym

 

Zapraszam Rodziców do współpracy, gdy:

-zauważają Państwo trudności edukacyjne, emocjonalne, społeczne u swojego dziecka

-pojawiają się wątpliwości, trudności wychowawcze

-chcieliby Państwo nawiązać bliższą relację ze swoim dzieckiem

-w rodzinie pojawia się jakiś problem/trudność, która może wpływać na funkcjonowanie dziecka

-potrzebują Państwo opinii psychologa do przedłożenia w różnych instytucjach

-otrzymali Państwo opinię lub orzeczenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: ustalimy zakres pomocy na terenie szkoły i zrewidujemy Państwa oczekiwania z naszymi realnymi możliwościami

 

Co wchodzi w zakres obowiązków psychologa:

-diagnozowanie problemów

-udzielanie porad i wskazówek

-udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych

 

Szanowni Państwo

Coraz więcej z Państwa korzysta z mojej pomocy, z czego ogromnie się cieszę. Państwa zaufanie jest dla mnie dowodem na Państwa otwartość,  chęć poszukiwania rozwiązań, które wesprą dzieci ale także mojej dobrej jakości pracy. Staram się podchodzić do każdego problemu indywidualnie, całościowo i z szacunkiem. Dbam o przestrzeganie zasad etyki zawodu psychologa, dlatego mogą być Państwo pewni, że przekazane mi informacje pozostaną między nami. Cieszy mnie, iż nie tylko Państwo, ale i uczniowie chętnie korzystają z mojego wsparcia. Zachęcam do dalszej współpracy oraz przyzwalania dziecku na korzystanie z mojej pomocy; jest tu ona darmowa, łatwo dostępna i fachowa.

 

Zapraszam Ciebie, Uczniu, gdy:

-czymś się martwisz

-jesteś smutny lub samotny

-ktoś Cię poniża, lub wyśmiewa

-bywa, że często się złościsz

-boisz się chodzić do szkoły

-masz jakiś problem i nie wiesz, z kim o tym porozmawiać

-kłócisz się z kimś, na kim Ci zależy i nie potraficie się porozumieć