Słowa Hymnu SP

Słowa: Barbara Czech

 

1. W szkole w Smolnej się uczymy,

Co dzień ochoczo trudzimy,

By w przyszłości lepszy dla nas stworzyć świat.

Uśmiechnięte słońce świeci

I do pracy wspiera dzieci,

Które z wiedzą szkolną chcą być za pan brat.

 

Ref. Nasza szkoła, nasza szkoła roześmiana,

            Tętni życiem, gwarem, śpiewem już od rana,

            Uczyć się tu wszyscy chcą,

            Bo to jest nasz drugi dom,

            Uśmiechnięte słońce to jest symbol nasz.

 

2.Radościami się dzielimy,

Z patronami wędrujemy,

Celem naszym jest by dobro wszystkim nieść.

Wiedza, wiara i postawy,

To są nasze dziś  zasady,

Które głosić i wyznawać zawsze  chcemy.

 

Ref. Nasza szkoła, nasza szkoła roześmiana,

            Tętni życiem, gwarem, śpiewem już od rana,

            Uczyć się tu wszyscy chcą,

            Bo to jest nasz drugi dom,

            Uśmiechnięte słońce to jest symbol nasz.