Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej nr XXVII.

    

ZARZĄDZENIE NR XXVII

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

z dnia 03 stycznia 2011 r.

 

 

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wprowadza się:

 

Dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

 

Wymieniona dokumentacja określa obowiązujące w Szkole Podstawowej w Smolnej:

  1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  2. Procedurę zaciągania zobowiązań finansowych
  3. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  4. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
  5. Zakładowy plan kont
  6. Wykaz ksiąg rachunkowych
  7. Opis systemu przetwarzania danych- program Księgowość Optivum
  8. Opis systemu ochrony danych
  9. Uproszczenia w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
  10. Opis systemu naliczania płac- program Płace Optivum.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r.

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Pedagogicznej                                                                                                            

 

                                                                                     mgr  Dariusz Rzepka


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej nr XXVII.

Data utworzenia

2011-04-04

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

1350 razy