Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej

56-400 Oleśnica

Smolna 70

Tel: (71) 314-02-33

Przejdź do strony głównej

, 20 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 86

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej

w sprawie wprowadzenia aneksu do

Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych

w Szkole Podstawowej w Smolnej

z dnia 11 lipca 2018 r.

 

 

 

 

Stosownie do postanowień art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2017,  poz. 1621 obowiązujących w zakresie omawianych zagadnień zarządzam:

 

  1. Wprowadzenie w załączniku do niniejszego zarządzenia tabeli wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników administracji i obsługi szkoły (załącznik nr 1).

 

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018.

 

 

 

Dariusz Rzepka

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 86
Data utworzenia:2018-07-12
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:45
Rejestr zmian: