Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej

56-400 Oleśnica

Smolna 70

Tel: (71) 314-02-33

Przejdź do strony głównej

, 20 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 85

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

z dnia 11 lipca 2018 r.

 

 

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) wprowadza się:

 

Dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

 

Wymieniona dokumentacja określa obowiązujące w Szkole Podstawowej w Smolnej:

 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Procedurę zaciągania zobowiązań finansowych
 3. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
 4. Metody wyceny aktywów i pasywów
 5. Zakładowy plan kont
 6. Wykaz ksiąg rachunkowych
 7. Opis systemu przetwarzania danych- program Księgowość
 8. Opis systemu ochrony danych
 9. Uproszczenia w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
 10. Ustalanie wyniku finansowego
 11. Opis systemu naliczania płac- program Płace.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

 

Dariusz Rzepka

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 85
Data utworzenia:2018-07-12
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:86
Rejestr zmian: