Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Uchwały i zarządzenia. » Zarządzenie nr 75

Zarządzenie nr 75

§ 1.

 

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w:

  1. Szkole Podstawowej w Smolnej, Smolna 70, 56-400 Oleśnica.

przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

 

  1. Maria Woźna           – przewodniczący
  2. Barbara Witkowska – członek
  3. Grzegorz Czerniecki – członek

 

w dniu 31.12.2016 r.

 

 

  § 2.

 

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień

31 grudnia 2016 r.

 

§ 3.

 

            Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

1)      olej opałowy

2)      olej napędowy

 

§ 4.

 

  1. 1.      Składniki majątku wymienione w § 3 pkt. 1 i 2 należy spisać na arkuszach

      spisu z natury.

 

§ 5.

 

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w księgowości

 w terminie do dnia 30.12.2016 r .

 

 

§ 6.

 

 

Zobowiązuję komisję do:

1)      przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2)      przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3)      dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4)      sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5)      przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do księgowości w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

 

 

 

§ 7.

 

        Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

 

§ 8.

     

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

 

Smolna, 20.12.2016r.                                                      Dyrektor szkoły

 

                                                                                          Dariusz Rzepka

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zarządzenie nr 75

Data utworzenia

2016-12-20

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2017-01-18] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

82 razy