Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Uchwały i zarządzenia. » Zarządzenie nr 74

Zarządzenie nr 74

§ 1.

 

Zarządzam przeprowadzenie likwidacji składników majątkowych zniszczonych, nieprzydatnych w:

  1. Szkole Podstawowej w Smolnej, Smolna 70, 56 – 400 Oleśnica

przez komisję likwidacyjną w następującym składzie osobowym:

  1. Lucyna Orzechowska – przewodniczący
  2. Barbara Witkowska – członek
  3. Bożena Kaczmarczyk – członek

w terminie od dnia 11.10.2012 r. do dnia 17.10 2016 r .

 

§ 2.

 

Likwidację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 30.09.2016 r.

 

§ 3.

 

Likwidacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

1)      środki trwałe

2)      środki trwałe w używaniu

3)      zbiory biblioteczne,

 

§ 4.

 

  1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt. 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu

       z natury.

 

§ 5.

 

            Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w księgowości w terminie do dnia 11.10.2016 r.

 

§ 6.

 

Zobowiązuję komisję do:

1)      przeprowadzenia likwidacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2)      przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o likwidacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem szkoły, likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3)      dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4)      sporządzenia rozliczenia likwidacji,

5)      przekazania kompletnej dokumentacji likwidacyjnej do księgowości w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

 

 

§ 7.

 

      Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie likwidacji, zgodne ze stanem faktycznym.

 

§ 8.

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

    Smolna, 10.10.2016r.                                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                 Dariusz Rzepka

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zarządzenie nr 74

Data utworzenia

2016-10-10

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2017-01-18] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

80 razy