Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Uchwały i zarządzenia. » Zarządzenie Nr 71

Zarządzenie Nr 71

Na podstawie art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządza się, co następuje;

 

 

 

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Smolnej na rok szkolny 2016/2017.  

 1.  

  § 2. Wyznacza się  Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej  .

   

  § 3.  Zadania Komisji określa art. 20zb ust. 2, art. 20zc ust. 1 – 5 i ust. 7 wyżej cytowanej ustawy oraz Zarządzenie Wójta Gminy Oleśnica

   

  § 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

   

  § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2016/2017.

                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                              Dariusz Rzepka

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zarządzenie Nr 71

Data utworzenia

2016-02-11

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2016-04-21] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

85 razy