Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej

56-400 Oleśnica

Smolna 70

Tel: (71) 314-02-33

Przejdź do strony głównej

, 20 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 81

Zarządzenie Nr 81

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej

z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

§ 1.

 

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w:

  1. Szkole Podstawowej w Smolnej, Smolna 70, 56-400 Oleśnica.

przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

 

 1. Lucyna Orzechowska  – przewodniczący

 2. Barbara Witkowska    – członek

 3. Grzegorz Czerniecki   – członek

  w dniu 31.12.2017 r.

    § 2.

   

  Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień

  31 grudnia 2017 r.

  § 3.

   

              Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

 1. olej opałowy

 2. olej napędowy

  § 4.

   

 1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt. 1 i 2 należy spisać na arkuszach

        spisu z natury.

   

  § 5.

   

  Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w księgowości

   w terminie do dnia 29.12.2017 r .

  § 6.

   

   

  Zobowiązuję komisję do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

 3. dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

 4. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

 5. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do księgowości w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

  § 7.

   

          Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

  § 8.

       

  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

             Dyrektor szkoły

             Dariusz Rzepka

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 81
Data utworzenia:2018-01-04
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:206
Rejestr zmian: