Podsumowanie projektu "Umiem pływać"

Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dać możliwość tego rozwoju bardzo licznej grupie dzieci. W projekcie "Umiem pływać" od listopada do maja uczestniczyli uczniowie kl. II naszej szkoły.

Program ten sprawił dzieciom  radości, bawił, a jednocześnie rozwinął ciało i ducha. Ważnym aspektem projektu była również edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą.  Lekcje w oleśnickim Atolu prowadzili instruktorzy Klubu Pływackiego Torpeda,którzy stanowili  gwarancję efektywnej nauki dzieci.

  Maria Woźna