Rok dla NIEPODLEGŁEJ

W związku z  nadchodzącymi obchodani 

STULECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Szkoła Podstawowa w Smolnej realizuje projekt:

"Szkoła Młodych Patriotów".

 

Celem podjętych działań jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Dlatego od lutego 2018 roku realizowane są zadania, w których uczniowie:

-przeprowadzają szkolne apele o tematyce patriotycznej;

-przygotowują heppening w czasie świąt patriorycznych;

- przygotowują  plakaty   „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”;

-przeprowadzeją sondaż wśród społeczności szkolnej, nauczycieli i mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego;

-uczestniczą w ogólnoszkolnym  konkursie recytatorskim o tematyce patriotycznej;

- uczestniczą w ogólnoszkolnym konkursie pieśni patriotycznych;

- przygotowują Kodeks Postaw Patriotycznych;

-uczestniczą w konwersatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

 

KOORDYNATOREM  PROJEKTU JEST PANI AURELIA FABIAN,

która ukończyła specjalistyczny kurs "Szkoła Młodych Patriotów"

przygotowany przez Studium Prawa Europejskiego.