Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 PACZKA  NA  KRESY

 

w dniach 10-14 grudnia 2018 r

odbędzie się zbiórka 

SŁODYCZY, ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ZABAWEK.

Zebrane upominki trafią do polskich wsi,

szkół i parafii na UKRAINIE,

WILEŃSZCZYŹNIE  I MOŁDAWII.

Jest to projekt realizowany w ramach

"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

Aktualności